February 22, 2011 Wednesday 15:30
Burçin Ünlü, Boğaziçi Üniversitesi
Physics of Cancer

Abstract: Fizik yasaları, kanserli bir tümör büyürken çevresiyle olan etkileşiminde belirleyicidir. Bu sebepten örneğin mekanik kuvvetlerin kanserli hücrelerin metastaz yapmasında ve sağlıklı dokuları işgal etmesindeki rolünü anlamak önemli bir problemdir. Bu sunumda bizim bu konuda yapmakta olduğumuz çalışmaları özetleyeceğim. Üzerine konuşacağım iki ana konu : 1) geliştirmekte olduğumuz fotoakustik mikroskop, 2) kanserli tümörün büyümesini matematiksel olarak modelleme çalışmalarımız.