Çift Anadal Programı

Fizik bölümü tüm mühendislik ve fen bölümleri ile, genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine çift anadal programı sunmak üzere işbirliği içindedir; bu öğrencilerin paralel olarak 40 kredilik önceden belirlenmis bir ders listesini başarıyla tamamlayarak fizik derecesine sahip olmalarını sağlar.
<Back