19/07/2019
English

Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programı beş zorunlu ders, bir seçmeli ders, bir okuma dersi ve bir seminer dersinden oluşur ve seçmeli dersin kredisine bağlı olarak 24 veya 25 kredidir.

Birinci Dönem İkinci Dönem
Phys 501 Klasik Mekanik 4 kredi Phys 532
Kuantum Mekaniği – II

4 kredi
Phys 511 Elektromanyetik Teori
4 kredi
Phys 541 İstatistik Mekanik
4 kredi
Phys 531 Kuantum Mekaniği – I
4 kredi
———
Seçmeli

3 – 4 kredi
Phys 500 Fizik konusunda okumalar
1 kredi
Phys 576 Yüksek Lisans Semineri
0 kredi
    13 kredi     11 – 12 kredi

Bu programda alınacak seçmeli ders 3xx veya 4xx kodlu olabilir, ancak bu ders danışmanın onayı ile alınabilir.

Bu programdaki derslerin tümü dört yarıyıl içinde 3.00 genel not ortalaması ile tamamlanmak zorundadır. Bu programdaki herhangi bir dersten iki defa F notu alınamaz.

Üçüncü dönemin başında dersleri tamamlanmış olsun olmasın tüm öğrenciler kendilerine bir tez danışmanı seçmek zorundadırlar. Seçilen tez danışmanlarını lisansüstü danışmanı Fen Bilimleri Enstitüsüne bildirir.

Öğrenciler en geç üçüncü dönemin başında tez çalışmalarına başlarlar Yüksek lisans öğrencilerine ders ve tez çalışmalarını tamamlamak için verilen normal süre dört yarıyıldır, bu süreyi altı yarıyıla uzatmak için tüm öğrenciler beşinci ve altıncı yarıyılın başında tez çalışmalarını neden yetiştiremediklerini bildiren bir dilekçe ile Fen Bilimleri Enstitüsüne başvurarak ek süre istemek zorundadırlar. Tüm öğrenciler tezlerini de savunarak yüksek lisans programını altı dönem içerisinde tamamlamak zorundadırlar.

Bu programlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için Levent Kurnaz (levent.kurnaz@boun.edu.tr) ve Muhittin Mungan’a (mmungan@boun.edu.tr) danışabilirsiniz.