17/11/2018
English

Genel Bilgi

Ders Programı

Değişik Alan Opsiyonları’nın getirdiği esneklik, öğrencilerin aşağidaki tabloda listelenmiş olan temel ya da uygulamalı fizik alanlarında profesyonel olarak çalışmaya hazırlar. Fizik bölümü aynı zamanda çift anadal programı da sunmaktadır.

Öğrencilerin diğer bölümlerce verilen dersler aracılığı ile farklı ilgi alanları geliştirmeleri desteklenir ve Temel Fizik opsiyonu seçmemiş öğrencilere de aşağıda listelenmiş olan Fizik Dışı Ders Grupları’nın birinden dersler aldırılarak bu ilgi alanlarının bir disiplinde derinleştirilmesi sağlanır.

Alan Opsiyonları:
Temel Fizik
Astrofizik
Hesaplamalı Fizik
Tıp Fiziği
Fiziksel Elektronik

Fizik Dışı Ders Grupları:
Sigorta Matematiği
Arkeoloji/Arkeometri
İþletme
Kimya
Çevre
İkinci Yabancı Dil
Beþeri Bilimler
Matematiksel Ekonomi
Moleküler Biyoloji
Sözlü ve Yazılı İletişim
Fizik Öðretmenliði

Bu alanlar, fizik bölümü ve diğer ilgili bölümlerce ortaklaşa onaylanmış dersleri içerir. Detaylı listeler Fizik Bölümünden temin edilebilir, ya da yukarıdaki bağlantılar takip edilerek ulaşılabilir.

ÖSS TERCİHİ DÜŞÜNENLER İÇİN