Ibrahim Semiz      [ KATASiSTEM için tıklayın ]
a person curious about things ...
therefore a physicist;

PhD at Yale, 1986-1992;

PostDoc at UNC - Chapel Hill, 1992-1994;

Faculty at EMU (TRNC), 1994-1997;

Faculty member (1997-now) at the
Physics Department of the
     Bogaziçi University in
          Istanbul,
               Turkey.
Proceed to Home Page
I have no Social-Media [No Twitter, no FaceBook, no LinkedIn, etc.] account!
Meraklı bir insan...
dolayısıyla bir fizikçi;

Lise - İEL, 1975-1982;

Üniversite - Boğaziçi, 1982-1986;

Doktora - Yale, 1986-1992;

1994-1997 Kıbrıs DAÜ;

Şimdi, Boğaziçi Üniversitesi
Fizik Bölümü'nde Öğretim Üyesi;

Aynı zamanda,
50 Soruda Görelilik Kuramları kitabının yazarı.
Ana Sayfa'ya devam...
(Yukarıda Türkçe karakterler sorunluysa...)
Sosyal Medya (Twitter, FaceBook vs.) hesabım yoktur. Buralardaki İbrahim Semiz hesapları bana ait değildir!

Is it possible that you borrowed one of the books below from me?   Aşağıdaki kitaplardan birini benden ödünç almış olabilir misiniz?


Black Holes
JP Luminet

Black Holes and the Universe
I Novikov, V Kisin

Quantum Field Theory
M Kaku
Dikkat yazılı var